Riigikogu valimised 2015

Hääletamisinfo

Riigikogu valimistel omavad hääleõigust vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud. Hääletada ei saa teovõimetuse või vanglakaristuse kandmise korral. Valija peab olema kantud 30. jaanuari 2015 seisuga valijate nimekirja registrijärgse elukohaga selles omavalitsuses, kus hääletatakse.
Hääletamisviise on Eestis mitmeid: valimispäeval hääletamine, eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine. Maakonnakeskuses saab elukohast sõltumatult eelhääletada neljapäevast, 19. veebruarist kuni pühapäeva, 22. veebruarini.

Elukohajärgses jaoskonnas saab eelhääletada 23.-25. veebruarini. Igas vallas või linnas on sel perioodil avatud ka vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta.
Kui valija ei viibi hääletamise ajal elukohas näiteks terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral, siis on võimalik taotleda hääletamist asukohas (näiteks elukohas, mis ei ole tema rahvastikuregistri järgne elukoht, haiglas, ööpäevases hoolekandeasutuses). Selliselt hääletada on võimalik valimispäevale eelse nädala esmaspäevast kolmapäevani. Hääletamise soovist tuleb eelnevalt kirjalikult teada anda lähimale jaoskonnakomisjonile või valla- ja linnavalitsusele. Haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses esitab taotluse hääletamise korraldamiseks vastava asutuse administratsioon.

Valimispäeval, 1. märtsil saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik taotleda hääletamist ka kodus. Kodus hääletamise taotlust saab esitada nii kirjaliku avalduse kui ka telefoni teel. Telefoni teel saab hääletamiskasti koju tellida ainult valimispäeval kella 9-st kuni kella 14-ni.

Hääletada saab ka elektrooniliselt, sõltumata valija asukohast. Elektrooniline hääletamine algab 19. veebruaril kell 9 ja lõpeb 25. veebruaril kell 18. Elektrooniliselt saab hääletada üksnes ID-kaardi või mobiili-ID ja interneti ühendusega arvuti olemasolul. E-häält on võimalik muuta, hääletades eelhääletamise ajal uuesti elektrooniliselt või minnes eelhääletamise ajal valimisjaoskonda sedeliga hääletama. Kui elektrooniliselt hääletanu muudab oma häält valimisjaoskonnas, siis läheb arvesse seal antud paberhääl.

Välisriigis hääletamine

Välisriigis hääletamise info asub Välisministeeriumi veebilehel.