Valimisjaoskonnad

Paldiski linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Rae 38, Paldiski linn, Harjumaa (Paldiski Linnaraamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845233  

Piirid:
Paldiski linna haldusterritoorium  

Esimees:
HELJE JAANIMÄGI  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Rae 38, Paldiski linn, Harjumaa (Paldiski Linnaraamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845233  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes