Valimisjaoskonnad

Saue linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Nurmesalu tn 9 Saue linn (Saue Gümnaasium)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 56222945, 58845244
E-post siivi@360.ee  

Piirid:
Saue linna haldusterritoorium  

Esimees:
SIIVI HOLMBERG  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kütise tn 4 Saue linn (Saue Päevakeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 56222945, 58845244
E-post siivi@360.ee  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes