Valimisjaoskonnad

Tarvastu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Posti 52e,Mustla alevik, Tarvastu vald (Mustla Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845640  

Piirid:
Mustla alevik, Kalbuse, Koidu, Kuressaare, Metsla, Mõnnaste, Porsa, Raassilla, Riuma, Sooviku, Tinnikuru, Vanausse, Villa, Vilimeeste, Väluste ja Ülensi külad.  

Esimees:
RUTTAR RONIMOIS  


Eelhääletamise info:
  Posti 52e, Mustla alevik Tarvastu vald (Mustla Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845640  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Soe küla, Tarvastu vald (Soe külamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845641  

Piirid:
Jakobimõisa, Kivilõppe, Pikru, Soe, Tarvastu, Unametsa ja Ämmuste külad  

Esimees:
MERILA PIHLAP  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Soe küla, Tarvastu vald (Soe külamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845641  

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval:
Suislepa küla, Tarvastu vald (Suislepa kool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845642  

Piirid:
Järveküla, Maltsa, Marjamäe, Roosilla, Suislepa ja Vooru külad.  

Esimees:
MEELIS MÄNDMETS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Suislepa küla, Tarvastu vald (Suislepa kool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845642  

Valimisjaoskond nr 4

Hääletamise koht valimispäeval:
Kärstna küla, Tarvastu vald (Kärstna kool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845643  

Piirid:
Anikatsi, Kannuküla, Kärstna, Muksi, Pahuvere, Põrga, Tagamõisa ja Veisjärve külad.  

Esimees:
VALDAR MEISTER  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kärstna küla, Tarvastu vald (Kärstna kool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845643