Valimisjaoskonnad

Martna vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Martna küla, Martna vald 90601, Läänemaa (Martna vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5382  

Piirid:
Martna valla piirides  

Esimees:
ENNO HEINASTE  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Martna küla, Martna vald 90601, Läänemaa (Martna vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5382  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega