Valimisjaoskonnad

Nõva vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Nõva küla 91101, Nõva vald, Läänemaa (Nõva vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5384  

Piirid:
Piirid ühtivad Nõva valla haldusterritooriumi piiridega.  

Esimees:
LIINA KALLAS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Nõva küla 91101, Nõva vald, Läänemaa (Nõva vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5384  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega