Valimisjaoskonnad

Noarootsi vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Pürksi keskus 9, Pürksi küla, Noarootsi vald, Läänemaa (Noarootsi vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5383  

Piirid:
Piirid ühtivad Noarootsi valla haldusterritooriumi piiridega.  

Esimees:
MAIE LILLEORG  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Pürksi keskus 9, Pürksi küla, Noarootsi vald, Läänemaa (Noarootsi vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5383  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega