Valimisjaoskonnad

Albu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Albu vald, Albu küla (Albu Valla Rahvamajad Albu hoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5344  

Piirid:
Albu, Järva-Madise, Lehtmetsa, Mõnuvere, Mägede, Peedu, Soosalu, Sugalepa, Vetepere külad  

Esimees:
ANU TOMMULA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Albu vald, Albu küla (Albu Raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5344  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Albu vald Ahula küla (Albu Valla Rahvamajad Ahula hoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5345  

Piirid:
Ageri, Ahula, Kaalepi, Neitla, Orgmetsa, Pullevere, Seidla külad  

Esimees:
AINO TURB  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Albu vald Ahula küla (Albu Valla Rahvamajad Ahula hoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5345