Valimisjaoskonnad

Väätsa vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Väätsa vald Väätsa Pikk tn 3 (Väätsa rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5367  

Piirid:
Väätsa valla haldusterritoorium  

Esimees:
RIINA PAAS  


Eelhääletamise info:
  Väätsa vald Väätsa Pikk tn 3 (Väätsa rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
9.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5367  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Väätsa vald Väätsa Pikk tn 3 (Väätsa rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5367  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega