Valimisjaoskonnad

Paide vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Paide linn Pärnu tn 3 (Paide Vallavalitsuse ruumid)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5357  

Piirid:
Paide valla haldusterritoorium  

Esimees:
SILVIA AARMA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Paide linn Pärnu tn 3 (Paide Vallavalitsuse ruumid)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5357  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega