Valimisjaoskonnad

Imavere vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Imavere vald Imavere küla Viljandi mnt 6 (Imavere vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5348  

Piirid:
Imavere valla haldusterritoorium  

Esimees:
RAIVO TAMM  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Imavere vald Imavere küla Viljandi mnt 6 (Imavere vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5348  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega