Valimisjaoskonnad

Kadrina vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Viru 14, Kadrina alevik (Kadrina Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845389  

Piirid:
Kadrina alevik, Arbavere, Ama, Hõbeda, Jõepere, Jõetaguse, Kadapiku, Kallukse, Kihlevere, Kiku, Kõrveküla, Leikude, Loobu, Läsna, Mõndavere, Mäo, Neeruti, Ohepalu, Pariisi, Põima, Ridaküla, Rõmeda, Salda, Tokolopi, Udriku, Uku, Undla, Vaiatu, Viitna, Vohnja, Võduvere ja Võipere külad  

Esimees:
JAAN RUMMI  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Viru 14, Kadrina alevik (Kadrina Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845389  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Tõnismäe 18, Hulja alevik (Kadrina Lasteaia Sipsik Hulja rühmade ruumid)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845390  

Piirid:
Hulja alevik, Härjadi, Lante, Orutaguse, Saukse, Tirbiku ja Vandu külad  

Esimees:
LEA VILTROP  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Tõnismäe 18, Hulja alevik (Kadrina Lasteaia Sipsik Hulja rühmade ruumid)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845390