Valimisjaoskonnad

Rakvere vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Vallikraavi 8, Rakvere linn (Rakvere Vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845400  

Piirid:
Rakvere valla haldusterritoorium  

Esimees:
AIVAR ARUJA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Vallikraavi 8, Rakvere linn (Rakvere Vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845400  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega