Valimisjaoskonnad

Tamsalu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Sõpruse tn 3, Tamsalu linn (Tamsalu Kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845404  

Piirid:
Tamsalu valla haldusterritoorium  

Esimees:
AARE LIMBERG  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Sõpruse tn 3, Tamsalu linn (Tamsalu Kultuurimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845404  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega