Valimisjaoskonnad

Kunda linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kasemäe 19, Kunda linn (Kunda Linnavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845391  

Piirid:
Kunda linna haldusterritoorium  

Esimees:
TIINA TAMBERG  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kasemäe 19, Kunda linn (Kunda Linnavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845391  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega