Valimisjaoskonnad

Juuru vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Tallinna mnt 27, Juuru alevik, Juuru vald (Juuru Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5501  

Piirid:
Juuru alevik, Vankse, Härgla, Mahtra, Atla, Orguse, Hõreda, Helda ja Maidla küla.  

Esimees:
ILVE TOMMINGAS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Tallinna mnt 27, Juuru alevik, Juuru vald (Juuru Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5501  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Tammemäe 5, Järlepa küla, Juuru vald (HAKUKE-se ruumides)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5502  

Piirid:
Lõiuse, Kalda, Sadala, Pirgu, Järlepa ja Jaluse küla.  

Esimees:
KATRIN KUKK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Tammemäe 5, Järlepa küla, Juuru vald (HAKUKE-se ruumides)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5502