Valimisjaoskonnad

Käru vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Viljandi mnt 17, Käru alevik, Käru vald (Käru raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5514  

Piirid:
Käru valla haldusterritoorium  

Esimees:
ILME SÄDE  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Viljandi mnt 17, Käru alevik, Käru vald (Käru raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5514  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes