Valimisjaoskonnad

Raikküla vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Tamme küla, Raikküla vald, Raplamaa 78403 (Kabala mõisahoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5523  

Piirid:
Tamme, Loe, Lõpemetsa, Nõmmemetsa, Riidaku, Pühatu, Ummaru, Koikse, Kõrvetaguse ja Jalase külad  

Esimees:
URMAS TULVIK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Tamme küla, Raikküla vald, Raplamaa 78403 (Kabala mõisahoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5523  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Raikküla küla, Raikküla vald, Raplamaa 78402 (Raikküla valla avatud noortekeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5524  

Piirid:
Raela, Raikküla, Kaigepere, Lipa, Lipametsa, Metsküla, Keo ja Nõmmküla külad  

Esimees:
MILVI KIPPER  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Raikküla küla, Raikküla vald, Raplamaa 78402 (Raikküla valla avatud noortekeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5524  

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval:
Purku küla, Raikküla vald, Raplamaa 78401 (Purku raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5525  

Piirid:
Purku, Põlma, Valli ja Vahakõnnu külad  

Esimees:
ESTER LUIK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Purku küla, Raikküla vald, Raplamaa 78401 (Purku raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5525