Valimisjaoskonnad

Kehtna vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kooli, Ingliste küla, Kehtna vald (Ingliste raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5505  

Piirid:
Ingliste, Pae ja Lau külad  

Esimees:
LII KRAAM  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kooli, Ingliste küla, Kehtna vald (Ingliste raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5505  

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Männiku 4, Kaerepere alevik, Kehtna vald (Valtu Seltsimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5506  

Piirid:
Kaerepere, Kumma, Valtu- Nurme, Hertu, Saunaküla külad, Kaerepere alevik  

Esimees:
TÕNU TEDER  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Männiku 4, Kaerepere alevik, Kehtna vald (Valtu Seltsimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5506  

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval:
Tallinna mnt 23a, Eidapere alevik, Kehtna vald (Eidapere Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5507  

Piirid:
Koogiste, Kõrbja, Mukri, Saarepõllu, Reonda, Lokuta, Haakla, Ahekõnnu, Selja, Nõlva, Kenni, Ellamaa külad, Eidapere alevik  

Esimees:
HELGI RANDLA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Tallinna mnt 23a, Eidapere alevik, Kehtna vald (Eidapere Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5507  

Valimisjaoskond nr 4

Hääletamise koht valimispäeval:
Viljandi mnt 46, Lelle alevik, Kehtna vald (Lelle Raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5508  

Piirid:
Paluküla, Lalli, Põllu, Kastna, Palasi külad, Lelle alevik  

Esimees:
TIIT SULLAKATKO  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Viljandi mnt 46, Lelle alevik, Kehtna vald (Lelle Raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5508  

Valimisjaoskond nr 5

Hääletamise koht valimispäeval:
Lasteaia 5, Kehtna alevik, Kehtna vald (Kehtna klubi)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5509  

Piirid:
Käbiküla, Lellapere, Sooaluste, Kalbu, Vastja, Laeste, Kärpla, Hiie, Nadalama, Rõue, Ohekatku, Lellapere-Nurme, Metsaääre külad, Kehtna alevik  

Esimees:
KALEV TÜRK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Lasteaia 5, Kehtna alevik, Kehtna vald (Kehtna klubi)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5509  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes

Valimisjaoskond nr 6

Hääletamise koht valimispäeval:
Kooli 1a, Keava alevik, Kehtna vald (Keava Raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5510  

Piirid:
Põrsaku, Saksa, Kehtna-Nurme, Koogimäe, Linnaaluste külad, Keava alevik  

Esimees:
MARIKA TALI  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kooli 1a, Keava alevik, Kehtna vald (Keava Raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5510