Valimisjaoskonnad

Jõgeva vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kuremaa tee 24, Laiuse alevik (Laiuse Põllumjanduse Osaühingu ruumides)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5319  

Piirid:
Laiuse alevik, Vilina, Palupere, Raaduvere, Lõpe, Laiusevälja ja Alavere külad  

Esimees:
MALLE AIA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kuremaa tee 24, Laiuse alevik (Laiuse Põllumjanduse Osaühingu ruumides)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5319  

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Pargi 2, Kuremaa alevik (Kuremaa Lasteaed-Algkool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5320  

Piirid:
Kuremaa alevik, Kaude, Lemuvere, Soomevere, Kivijärve, Teilma ja Mooritsa külad  

Esimees:
MARGE VÄLJAOTS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Pargi 2, Kuremaa alevik (Kuremaa Lasteaed-Algkool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5320  

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval:
Vaimastvere kool, Vaimastvere (Vaimastvere koolimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5321  

Piirid:
Vaimastvere, Endla, Kärde, Tooma, Vägeva, Selli, Rohe, Kõola, Pedja, Kaera ja Paduvere külad  

Esimees:
HELGA AMOR  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Vaimastvere kool, Vaimastvere (Vaimastvere koolimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5321  

Valimisjaoskond nr 4

Hääletamise koht valimispäeval:
Sauna tänav 4, Jõgeva alevik (Jõgeva aleviku Avatud Noortekeskuse hoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5322  

Piirid:
Jõgeva alevik, Liivoja, Mõisamaa, Ellakvere, Võduvere, Võikvere, Kurista, Õuna, Viruvere ja Vana-Jõgeva külad  

Esimees:
SIRJE KANGUR  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Sauna tänav 4, Jõgeva alevik (Jõgeva aleviku Avatud Noortekeskuse hoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5322  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 5

Hääletamise koht valimispäeval:
Kaave tee 5, Siimusti alevik. (Siimusti Avatud Noortekeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5323  

Piirid:
Siimusti alevik, Painküla, Pakaste, Väljaotsa, Patjala ja Kassinurme külad  

Esimees:
MERJE TALISTU  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kaave tee 5, Siimusti alevik. (Siimusti Avatud Noortekeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5323