Valimisjaoskonnad

Saare vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kääpa keskus 5-5, Saare vald  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5338  

Piirid:
Kääpa, Odivere, Ruskavere, Koseveski, Pällu, Halliku, Kiisli, Nautrasi ja Pedassaare külad  

Esimees:
TOOMAS ABEL  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kääpa keskus 5-5, Saare vald  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5338  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Voore küla, Saare vald (Aktiviseerimiskeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5339  

Piirid:
Vanassaare, Saarjärve, Putu, Levala, Vassevere, Voore, Maardla, Kallivere, Tuulavere, Sirguvere, Jaama, Tarakvere ja Veia külad.  

Esimees:
KAIE MIKKO  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Voore küla, Saare vald (Aktiviseerimiskeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5339