Valimisjaoskonnad

Pala vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Pala küla, Pala vald (Pala Kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5328  

Piirid:
Pala valla haldusterritoorium  

Esimees:
MARGIT SOIEVA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Pala küla, Pala vald (Pala Kultuurimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5328  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega