Valimisjaoskonnad

Puurmani vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Tallinna mnt 2, Puurmani alevik (Puurmani Noortekeskuse saal)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5331  

Piirid:
Puurmani alevik, Laasme küla, Tammiku küla, Tõrve küla, Kursi küla, Kirikuvalla küla, Altnurga küla, Jüriküla küla ja Pikknurme küla.  

Esimees:
AIVE MAUER  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Tallinna mnt 2, Puurmani alevik (Puurmani Noortekeskuse saal)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5331  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Mõisavahe tee 29, Saduküla küla (endine kooli saal)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5332  

Piirid:
Saduküla küla, Pööra küla, Härjanurme küla ja Jõune küla.  

Esimees:
INNA KÜBARSEPP  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Mõisavahe tee 29, Saduküla küla (endine kooli saal)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5332