Valimisjaoskonnad

Põltsamaa vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Adavere alevik, Põltsamaa vald (Adavere Põhikooli ruumid)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5334  

Piirid:
Adavere alevik, Kalme küla, Pilu küla, Puduküla küla, Puiatu küla ja Räsna küla  

Esimees:
ANU UUS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Adavere alevik, Põltsamaa vald (Adavere Põhikooli ruumid)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5334  

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Esku küla, Põltsamaa vald (Esku-Kamari Kool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5335  

Piirid:
Esku küla, Lebavere küla, Nõmavere küla, Rõstla küla, Vitsjärve küla ja Võisiku küla  

Esimees:
ANNE STRANTSEVA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Esku küla, Põltsamaa vald (Esku-Kamari Kool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5335  

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval:
Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn (Põltsamaa vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5336  

Piirid:
Alastvere küla, Annikvere küla, Kablaküla küla, Kuningamäe küla, Mõhküla küla, Mällikvere küla, Pauastvere küla, Umbusi küla, Võhmanõmme küla, Väike-Kamari küla ja Kamari alevik  

Esimees:
JANNE VESKI  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn (Põltsamaa vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5336  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 4

Hääletamise koht valimispäeval:
Lustivere küla, Põltsamaa vald (Lustivere kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5337  

Piirid:
Kaavere küla, Kaliküla küla, Lustivere küla, Neanurme küla, Pudivere küla, Sulustvere küla ja Tõrenurme küla  

Esimees:
SILVER NÕMMIKSAAR  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Lustivere küla, Põltsamaa vald (Lustivere kultuurimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5337