Valimisjaoskonnad

Jõgeva linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Aia 6, Jõgeva linn (Jõgeva Kultuurikeskuses)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5318  

Piirid:
Jõgeva linna haldusterritoorium  

Esimees:
JAAN JÄRV  


Eelhääletamise info:
19.02-22.02   Suur 5, Jõgeva linn (Jõgeva Linnavalitsuses)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5318  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Suur 5, Jõgeva linn (Jõgeva Linnavalitsuses)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5318  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub maakonnakeskuses hääletamine • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes