Valimisjaoskonnad

Are vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Pärivere tn 17, Are alevik (Are vallakeskuse väike saal)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5444  

Piirid:
Are alevik, Elbu, Parisselja, Eavere, Niidu, Lepplaane, Pärivere ja Kurena külad.  

Esimees:
ANNE NAIRIS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Pärivere tn 17, Are alevik (Are vallakeskuse väike saal)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5444  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Suigu küla Pärnumaa (Suigu seltsimaja ringide ruum)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5445  

Piirid:
Suigu, Murru, Võlla ja Tabria külad  

Esimees:
VIIU TAMLA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Suigu küla Pärnumaa (Suigu seltsimaja ringide ruum)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5445  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes