Valimisjaoskonnad

Sindi linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Pärnu mnt 44, Sindi (Sindi Seltsimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845483  

Piirid:
Sindi linna haldusterritoorium  

Esimees:
HELGA MITT  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Pärnu mnt 44, Sindi (Sindi Seltsimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845483  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes