Valimisjaoskonnad

Koonga vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Koonga küla (Koonga vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845460  

Piirid:
Koonga, Maikse, Järve, Kibura, Kurese, Parasmaa, Kõima, Tamme, Hõbeda, Ura, Naissoo, Pikavere, Salevere, Kuhu, Võrungi, Iska, Joonuse, Irta, Jänistvere, Kiisamaa, Nedrema, Võitra, Karuba, Tarva, Urita, Veltsa, Õepa, Emmu, Vastaba, Mihkli ja Piisu külad.  

Esimees:
ASTA KURU  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Koonga küla (Koonga vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845460  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Lõpe küla (Lõpe klubi)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845461  

Piirid:
Kalli, Nätsi, Palatu, Lõpe, Peantse, Rabavere ja Paimvere külad  

Esimees:
KRISTEL ROHUMÄGI  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Lõpe küla (Lõpe klubi)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845461  

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval:
Oidrema küla (Oidrema külakeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845462  

Piirid:
Oidrema, Karinõmme, Tõitse ja Sookatse külad  

Esimees:
MERIKE PIKKMETS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Oidrema küla (Oidrema külakeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845462