Valimisjaoskonnad

Kihnu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Linaküla küla (Kihnu rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5459  

Piirid:
Lemsi küla, Linaküla, Sääre küla ja Rootsiküla  

Esimees:
TEELE LEAS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Linaküla küla (Kihnu rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5459  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes