Valimisjaoskonnad

Varbla vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Varbla küla (Varbla vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845492  

Piirid:
Muriste, Hõbesalu, Paatsalu, Tamba, Nõmme, Allika, Mereäärse, Kadaka, Mäliküla, Helmküla, Piha, Raheste, Aruküla, Varbla, Rannaküla, Haapsi, Selja, Õhu, Rädi, Matsi, Saulepi, Raespa, Kulli, Maade, Kilgi, Saare ja Vaiste külad  

Esimees:
KAIDO SELBERG  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Varbla küla (Varbla vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845492  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Tõusi küla (Paadrema Külakeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845493  

Piirid:
Sookalda, Paadrema, Mõtsu, Käru, Tiilima, Täpsi, Tõusi, Korju, Ännikse, Rauksi, Kidise, Kanamardi ja Koeri külad  

Esimees:
MARGIT MERILA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Tõusi küla (Paadrema Külakeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845493