Valimisjaoskonnad

Tahkuranna vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Uulu küla, Tahkuranna vald (Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845485  

Piirid:
Laadi, Lepaküla, Reiu ja Uulu külad.  

Esimees:
ERIKA FRIEDRICHSON  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Uulu küla, Tahkuranna vald (Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845485  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Võiste alevik, Tahkuranna vald (Tahkuranna Lasteaed-Algkool, koolimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845486  

Piirid:
Võiste alevik ning Leina, Metsaküla, Piirumi ja Tahkuranna külad.  

Esimees:
SIRJE HEIN  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Võiste alevik, Tahkuranna vald (Tahkuranna Lasteaed-Algkool, koolimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845486