Valimisjaoskonnad

Laheda vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Külakeskuse, Tilsi küla, Laheda vald (Laheda Vallavalitsuse haldushoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5429  

Piirid:
Piirid ühtivad Laheda valla haldusterritooriumi piiridega  

Esimees:
KRISTINA TOBRELUTS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Külakeskuse, Tilsi küla, Laheda vald (Laheda Vallavalitsuse haldushoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5429  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes