Valimisjaoskonnad

Mooste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Lasteaia tee 3, Mooste alevik, Mooste vald (Mooste Kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5431  

Piirid:
Piirid ühtivad Mooste valla haldusterritooriumi piiridega  

Esimees:
JAANUS HÄRMASK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Lasteaia tee 3, Mooste alevik, Mooste vald (Mooste Kultuurimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5431  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes