Valimisjaoskonnad

Värska vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Pikk 12, Värska alevik, Värska vald (Värska Kultuurikeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5443  

Piirid:
Piirid ühtivad Värska valla haldusterritooriumi piiridega  

Esimees:
HELI KOIT-MERILUHT  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Pikk 12, Värska alevik, Värska vald (Värska Kultuurikeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5443  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes