Valimisjaoskonnad

Mikitamäe vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Mikitamäe vald (Mikitamäe Vallavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5430  

Piirid:
Mikitamäe vallad külad: Audjassaare, Beresje, Igrise, Järvepää, Kahkva, Karisille, Laossina, Lüübnitsa, Mikitamäe, Niitsiku, Puugnitsa, Rõsna, Rääsolaane, Selise, Toomasmäe, Usinitsa, Varesmäe, Võõpsu  

Esimees:
VELMO LIIVAGO  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Mikitamäe vald (Mikitamäe Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5430  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes