Valimisjaoskonnad

Vastse-Kuuste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Vastse–Kuuste alevik, Vastse–Kuuste vald (Vastse–Kuuste Kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5441  

Piirid:
Piirid ühtivad Vastse–Kuuste valla haldusterritooriumi piiridega  

Esimees:
LIIA SULG  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Vastse–Kuuste alevik, Vastse–Kuuste vald (Vastse–Kuuste Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5441  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes