Valimisjaoskonnad

Valgjärve vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kooli tee 5, Saverna küla, Valgjärve vald (Valgjärve Vallavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5440  

Piirid:
Piirid ühtivad Valgjärve valla haldusterritooriumi piiridega  

Esimees:
MAIRE MEITSAR  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kooli tee 5, Saverna küla, Valgjärve vald (Valgjärve Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5440  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes