Valimisjaoskonnad

Veriora vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Räpina mnt 2, Veriora alevik, Veriora vald (Veriora Vallavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5442  

Piirid:
Piirid ühtivad Veriora valla haldusterritooriumi piiridega  

Esimees:
KATRIN RAJA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Räpina mnt 2, Veriora alevik, Veriora vald (Veriora Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5442  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes