Valimisjaoskonnad

Kihelkonna vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Pargi 2, Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald (Kihelkonna vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5539  

Piirid:
Valimisjaoskonna piirid ühtivad Kihelkonna valla haldusterritooriumi piiridega.  

Esimees:
EVELIN VOKSEPP  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Pargi 2, Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald (Kihelkonna vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5539  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes