Valimisjaoskonnad

Pihtla vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Pihtla küla, Pihtla vald (Pihtla vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5555  

Piirid:
Valimisjaoskonda kuuluvad järgmised külad: Ennu, Hämmelepa, Iilaste, Ilpla, Kailuka, Kiritu, Kuusiku, Kõnnu, Laheküla, Leina, Nässuma, Pihtla, Püha, Rahniku, Rannaküla, Reo, Räimaste, Sandla, Sauaru, Sutu, Suure-Rootsi, Tõlluste, Vanamõisa, Väike-Rootsi ja Väljaküla.  

Esimees:
PIRET MÄGI  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Pihtla küla, Pihtla vald (Pihtla vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5555  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Kaali küla, Pihtla vald (Kaali kool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5556  

Piirid:
Kaali valimisjaoskond nr.2 Valimisjaoskonda kuuluvad järgmised külad: Eiste, Haeska, Kaali, Kangrusselja, Kõljala, Liiva, Liiva-Putla, Masa, Matsiranna, Metsaküla, Mustla, Reeküla, Sagariste, Salavere, Saue-Putla ja Sepa.  

Esimees:
INGE ARU  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kaali küla, Pihtla vald (Kaali kool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5556