Valimisjaoskonnad

Pöide vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Tornimäe küla, Pöide vald (Tornimäe Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5557  

Piirid:
Valimisjaoskonda nr 1 kuuluvad valla territooriumil asuvad 30 küla (Ardla, Are, Iruste, Kahutsi, Kakuna, Kanissaare, Keskvere, Koigi, Kõrkvere, Kärneri, Kübassaare, Leisi, Levala, Metsara, Mui, Muraja, Neemi, Nenu, Oti, Puka, Pöide, Reina, Sundimetsa, Talila, Tornimäe, Ula, Unguma, Uuemõisa, Veere, Välta  

Esimees:
MAIRE KÄÄRID  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Tornimäe küla, Pöide vald (Tornimäe Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5557  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega