Valimisjaoskonnad

Ruhnu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Ruhnu küla, Ruhnu vald (Ruhnu Vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5558  

Piirid:
Valimisjaoskonna piirid ühtivad Ruhnu valla haldusterritooriumi piiridega.  

Esimees:
TIINA ALLIK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Ruhnu küla, Ruhnu vald (Ruhnu Vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5558  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega