Valimisjaoskonnad

Leisi vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kooli 12, Leisi alevik (Leisi Vallavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5547  

Piirid:
Valimisjaoskonda kuuluvad Leisi alevik, Triigi, Oitme, Hiievälja, Roobaka, Mujaste, Jõiste, Paaste, Veske, Aru, Angla, Karja, Kopli, Tutku, Nava, Nõmme, Pamma, Koiduvälja, Tiitsuotsa, Luulupe, Linnuse, Purtsa, Parasmetsa, Nurme, Liiva,Laugu, Meiuste, Soela, Pammana, Murika, Metsküla, Peederga, Poka, Pöitse ja Asuka küla.  

Esimees:
ENNO REIS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kooli 12, Leisi alevik (Leisi Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5547  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Pärsama küla, Leisi vald (Pärsama kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5548  

Piirid:
Valimisjaoskonda kuuluvad Nihatu, Mätja, Aruste, Tareste, Õeste, Pärsama, Külma, Metsaääre, Koikla, Ratla, Tõre, Täätsi, Moosi, Viira, Linnaka,Räägi, Lõpi, Selja ja Kaisa küla.  

Esimees:
ELLEN MÕTLEP  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Pärsama küla, Leisi vald (Pärsama kultuurimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5548