Valimisjaoskonnad

Salme vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Sõrve mnt 5, Salme alevik (Salme rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5559  

Piirid:
Salme valla territooriumil on üks alaline valimisjaoskond nr 1, kus valimisjaoskonna piirid ühtivad Salme valla haldusterritooriumi piiridega.  

Esimees:
EVE KIIL  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Sõrve mnt 5, Salme alevik (Salme rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5559  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes