Valimisjaoskonnad

Torgu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Iide küla, Torgu vald (Torgu vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5560  

Piirid:
Valimisjaoskonna piir ühtib valla haldusterritooriumi piiriga  

Esimees:
PILLE MARIPUU  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Iide küla, Torgu vald (Torgu vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5560  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega