Valimisjaoskonnad

Alatskivi vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Tartu mnt 1, Alatskivi (Vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5563  

Piirid:
Alatskivi valla haldusterritoorium  

Esimees:
KALMAR RAUDSEPP  


Eelhääletamise info:
  Tartu mnt 1, Alatskivi (Vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5563  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes