Valimisjaoskonnad

Rannu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Rannu alevik (Rannu Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5580  

Piirid:
Rannu valla haldusterritoorium  

Esimees:
MERIKE KAUTS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Rannu alevik (Rannu Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5580  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes