Valimisjaoskonnad

Elva linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kesk tn 32, Elva linn (Linnavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5564  

Piirid:
Elva linna haldusterritoorium  

Esimees:
MARGIT KIIN  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kesk tn 32, Elva linn (Linnavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5564  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes