Valimisjaoskonnad

Haaslava vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kurepalu küla (Priiuse Seltsimaja ruumid)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5565  

Piirid:
Haaslava valla haldusterritoorium  

Esimees:
MAIRE MANGLUS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kurepalu küla (Vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5565  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes