Valimisjaoskonnad

Piirissaare vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Tooni küla (Piirissaare vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5578  

Piirid:
Piirissaare valla haldusterritoorium  

Esimees:
ILMAR METSANURK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Tooni küla (Piirissaare vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5578  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes